Спални комплекти - микрофибър

Фирмата предлага луксозни спални комплекти от микрофибър с марката „GLOBAL”.

Разполагаме с голямо разнообразие от разцветки подходящ за всеки вкус.

СПАЛНИ КОМПЛЕКТИ:

 • за ПРИСТА
  Олекотена завивка - 150х220 см
  Долен чаршаф - 150х220 см
  Калъф за възглавница – 50х70 см (2 бр.)
  Състав: Микрофибър

 • за СПАЛНЯ
  Олекотена завивка – 200х220 см
  Долен чаршаф – 200х220 см
  Калъф за възглавница – 50х70 см (2 бр.)
  Състав: Микрофибър

СПАЛНО БЕЛЬО:

 • за ПРИСТА
  Долен чаршаф: 150х220 см
  Плик юрган: 150х220 см
  Калъф за възглавници: 50х70 см (2 бр.)
  Състав: Микрофибър

 • за СПАЛНЯ
  Долен чаршаф: 200х220 см
  Плик юрган: 200х220 см
  Калъф за възглавници: 50х70 см (2 бр.)
  Състав: Микрофибър

Нашите марки
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.