Хотелско спално бельо

Хотелско спално бельо

Най-използваното в областта на спалното бельо за хотели и СПА центрове е памучното хасе. Тъкан характерна със специфична мекота, която създава комфорт. 

Изработено е от специално заздравени прежди,специална сплитка и довършителна обработка. Хасето е предназначено за интензивна употреба. 

Предлагаме производство по размери на клиента, както и стандартни размери:

  • Калъфка - 50 / 70 см.
  • Чаршаф - 150 / 220 см.
  • Чаршаф - 200 / 220 см.
  • Плик - 150 / 220 см.
  • Плик - 200 / 220 см.
  • Олекотена завивка лятна 150 гр./м2 капитонирана с обточваща лента - 150 / 220 см., 200 / 220 см.
  • Олекотена завивка зимна 300-450 гр./м2 капитонирана с обточваща лента - 150 / 220 см., 200 / 220 см.

Изработваме завивки с различно количество пълнеж и размер.

Нашите марки
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.