За нас

ГЛОБАЛ ЕООД е основана през 2001 година от Шенер Сабри. От момента на създаването си фирмата белeжи постоянно нарастващ опит, а качеството на продуктите и услугите, които предлага я превръщат в предпочитана марка. Нашата основна дейност е насочена изцяло в областта на предлагането на пълна гама продукти от текстил за дома, за индустриални нужди, хотели и ресторанти, както и продажби на едро на тъкани в страната и чужбина.

Приоритет на фирмената политика е работата с висококачествени български и вносни платове и материали с различен състав, богата цветова гама и многообразие от артикули. Използва висока техника и технология на всяка стъпка в производственото и търговско развитие.

Основното производство на фирмата включва: полиестерна вата, силиконова вата, силиконов пух и силиконови топчета; спални комплекти, покривала, кувертюри, олекотени завивки, юргани, одеяла и други. Търгува с хавлиени кърпи и халати, покривки за маси, роселин, ципове, платове и други.

ГЛОБАЛ ЕООД е одобрена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 със сертификат номер: BG12/74380

Добрият начин на живот се постига с правилните избори. А ние предлагаме стил и уют с качество за Вас и Вашето семейство.

Визия

Инвеститорска и иновативна индентичност, непрекъснат прогрес на фирмата и стратегията й да представя на високо ниво своето вътрешно и международно клиентско портфолио, с цел да задоволи нуждите на клиента; качеството и опита се комбинират за по-добро предоставяне на услуги.

Нашата мисия

Мисията ни е базирана на принципа „Извършете най-добрата работа, на която сте способни, комбинирайте качеството с най-доброто обслужване, увеличете удовлетвореността на клиента“.

Политика на качеството

Нашата политика е следната:

  • Удовлетвореност на клиента, свързана с нуждата от най-доброто качество и обслужване, предоставени по безпроблемен начин.
  • Отговорност към нашите служители, качеството, удовлетвореността на клиента, работата в екип и бизнес етикета.
  • Политиката на компанията се обновява и ако е необходимо се променя.
  • Увереност при задоволяването на изискванията и нуждите на клиента.


Нашите марки
Новини

25.04.2024г.

„Като дейност при изпълнението на ДБФП №: BG-RRP-3.006-0427-C01, фирмата открива процедура за избор на изпълнител с Публична покана на СМР. Документите за кандидатите са достъпни на следния линк, както и в информационната система ИСУН.“28.11.2023г.

От 20.11.2023г. "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG-RRP-3.006-0427-C01, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост към Министерство на иновациите и растежа, процедура BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията по Национален план за възстановяване и устойчивост на България.

За пълната информация отворете ТУК.
"ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.004-2447-C01 финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“. Целта на проекта е технологична модернизация на ГЛОБАЛ ЕООД, посредством инвестиции в дълготрайни материални активи водещи до цифровизация на производствените процеси и разнообразяване на предлаганите продукти.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигането на по-висока производителност и подобрена ефективност и ефикасност на производствените процеси.
Успешното изпълнение на проекта ще окаже благоприятен положителен ефект върху пазарната устойчивост и жизнеспособност на ГЛОБАЛ ЕООД към неблагоприятни външни въздействия посредством повишаване цифровия капацитет и ефективността на процесите за постигане на по-добро пазарно предимство на компанията на национален и международен пазар на "ГЛОБАЛ" ЕООД.

Проектът е на стойност 272 370.00 лв., от които 136 185.00 лв.от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Периодът за изпълнение на договора е 18.04.2023г. - 18.04.2024г.