Безшевно капитониране

  • 3x3
  • 5x5
  • K1
  • K2
  • K3
  • Kapitone

Като цяло безшевното (Ултрасоник) капитониране се използва за производството на домашен текстил и мебели с ширина 4х220 см. Това капитониране се препоръчва при безшевните продукти и има много приложения в производството на мебели, домашен текстил, спално бельо и завивки.

Предлагаме на своите клиенти широка гама цветове и модели.

Характеристики:

  • всеки цвят е направен от 12 различни модела
  • разлика между производството на влакна – 30 гр/м2 до 150 гр/м2
  • най-популярното капитониране е с 4 слоя тъкани, изработени от памук.

Нашите марки
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.