Шевно капитониране

 • 03
 • 04
 • 06
 • 08
 • 1020
 • 1030
 • 1040
 • 1050
 • 1060
 • 10x10
 • 2226
 • 5x5
 • G-1
 • G-10
 • G-11
 • G-2
 • G-3
 • G-4
 • G-5
 • G-6
 • G-7
 • G-8
 • G-9

Фирмата разполага с високотехнологични европейски  машини за капитониране на платове с вата двустранно от 60гр/м2 до 450гр/м2 с над 15 000 модела шарки и производителност 10 000 линейни метра за 24 часа, с ширина на плата до 260см с високо качество, като извършва и услуги на клиенти с техни материали в най-кратки срокове.

Използва се за изработка на матраци, мека мебел, възглавници, зимни якета, юргани, покривала и много други.

Нашите марки
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.