Ластици

Ластици

Фирмата предлага тъкани и плетени ластици с размери от 1 до 5 см.
Предлагаме също така и шнурове и други видове пасмантерийни продукти.

Нашите марки
„ГЛОБАЛ” ЕООД

Проект: „Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни млади хора в България”.

Обща стойност на проекта: 364 355.73 лева

Безвъзмедна финансова помощ по линия на ИМЗ: 100 %