Вата

Вата

Обемните вати се изработват от синтетични или естествени щапелни влакна. Използват се производството на зимни дрехи, якета, панталони, работни облекла, олекотени завивки, играчни, възглавници и най­вече в изработката на матраци и мека мебел.

Силиконизирана вата:

 • Суровина: 100% кухи силиконови влакна
 • Грамажи: от 60 гр/м2 до 400 гр/м2
 • Ширина: от 1,50 до 2,40м.
 • Опаковки: на рула от 10 до 15 кг. ­ на чувал.

Полиестерна вата: 

 • Суровина: 100% полиестер
 • Грамажи: от 60 гр/м2 до 400 гр/м2
 • Ширина: от 1,50 до 3,20м.
 • Опаковки: на рула от 10 до 15 кг. ­ на чувал.
 • Не губят плътност.

Термообработена вата:

 • Грамажа започва от 50 до 500 гр/м2 в зависимост от изискванията на клиентите.
 • Приложение: облекло, филтърни приложения, домашен текстил, мека мебел.
 • Съхранява се във вакумна или невакуумирани полиетиленови чували.

Нашите марки
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.