Руселин - спунбонд

Руселин - спунбонд

Руселинът или така нареченият спунбонд е изработен от 100% синтетични влакна, чрез високотемпературен каландър с гладък или гравиран вал. Използва се за помощни шевни материали, подложки за подмазване с поливинилхлорид, основа за изработване на хидроизолации, основа за пигментен печат, основа за наслояване на термопласти (подлепващи материали), материал за изработване на спално бельо и медицински облекла за еднократна употреба, подложен материал при фигурално прошиване, бродиране, матраци, защитен материал в зеленчуковото производство и овощарство и др.

Като лидер в индустрията ГЛОБАЛ ЕООД предлага спунбонд, който вкарва иновации и ускорява развитието на сектора.

Характеристики:

  • Грамаж: от 12 гр./м2 до 100 гр./м2
  • Ширина: от 2 см до 240 см
  • 100% рециклиране
  • Топлоустойчив до 90 градуса
  • Хидроизолационна функция
  • Антибактериален
  • Икономичен
  • Устойчив на слънчева светлина
  • Незапалим

Нашите марки
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.