Платове за работно облекло

Платове за работно облекло

Предлагаме различни видове работни платове от 140-260гр./мс ширина 150 см.

Габардин - груб и стегнато изтъкан плат, използван за сака, връхни дрехи и панталони. Традиционно за производството на габардин се ползва вълнена нишка, но е възможна употребата и на памучна, синтетична или смесена. Сплитката на габардина е вариант на диагоналната сплитка: от едната страна повърхността е гладка, а от другата ­ на диагонални ивици.

Видове:

  • 100% полиестер, хидрофобиран , промазан плат
  • 50% полиестер / 50% памук 
  • 65% полиестер / 35% памук 
  • 65% полиестер / 35% вискоза
  • 100% памук

Платовете, които предлагаме имат широко приложение.

При желание фирмата предлага и капитониране на своите клиенти.

Нашите марки
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.