Bands

Bands

The company offers BAND (RIBBON) cutting on the client’s preference, with width between 2 cm and 2 m.

The cutting is performed using a ribbon-saw or thermal cutting.

Оur brands
„ГЛОБАЛ” ЕООД

Проект: „Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни млади хора в България”.

Обща стойност на проекта: 364 355.73 лева

Безвъзмедна финансова помощ по линия на ИМЗ: 100 %