Καπιτονάρισμα προϊόντων

Καπιτονάρισμα προϊόντων

Η ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΕΠΕ είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει στους πελάτες της όλα τα είδη καπιτοναρίσματος των υφασμάτων. 

Προσφέρουμε δύο τύπους καπιτοναρίσματος: με ραφή και χωρίς ραφή (Ultrasonic)

Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό καπιτοναρίσματος. Η διαδικασία βασίζεται στην ενίσχυση του υφάσματος. 

Συχνότερα καπιτονάρονται μαξιλάρια, παπλώματα, υφάσματα, ελαφριά παπλώματα και τα είδη ένδυσης.

Το καπιτονάρισμα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη με υλικά που παρέχονται από αυτόν, αλλά και από εμάς.

Οι μάρκες μας
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.