Вата

Вата

Объемные ваты производятся из синтетических или естественных штапельных волокон. Используются для производства зимних курток, курток, брюк, рабочей одежды, облегченных одеял, игрушек, подушек и, более всего, для выработки матрасов и мягкой мебели.

Силиконизированная вата:

 • Сырье: 100% полые силиконовые волокна
 • Вес: от 0,60 гр/м2 до 400 гр/м2
 • Ширина: от 1,50 до 2,40 м.
 • Упаковки: рулоны от 10 до 15 кг. - в мешке.

Полиэстерная вата: 

 • Сырье: 100% полиэстер
 • Вес: от 0,60 гр/м2 до 400 гр/м2
 • Ширина: от 1,50 до 3,20 м.
 • Упаковки: рулоны от 10 до 15 кг. - в мешке.
 • Не теряют плотности.

Термообработанная вата:

 • Вес начинает с 50 до 500 гр/м2 в зависимости от требований клиентов.
 • Приложение: одежда, фильтровальные приложения, домашние ткани, мягкая мебель.
 • Хранится в вакуумных или не вакуумных полиэтиленовых мешках.

Наши бренды
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.