Westen

  • 20140504_161928
  • 20140504_162001
  • 20140504_172418
  • 20140507_164119
  • 20141225_124502
  • IMG-20150113-WA0000
  • IMG-20150113-WA0007
  • IMG-20150113-WA0014
  • IMG-20150113-WA0015
  • IMG-20150113-WA0017

Das Unternehmen GLOBAL EOOD (GMBH) bietet ihren Kunden eine Kollektion aus modernen Westen an. Sie sind bequem, praktisch, leicht und für jede Saison geeignet. Wir bieten Herren-, Damen- und Kindermodelle an.

Sie sind aus hochwertigen Stoffen angefertigt und wir verfügen über sämtliche Abmessungen und Farbtönen.

Es werden auch Modelle nach Kundenbestellung hergestellt.

Unsere Marken
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.