GLOBAL LTDProduction and trade

With us, we may find:

 • bedroom sets, duvets, pillows, towels and bathrobes
 • damask cloths for mattresses, microfiber, sheeting, lining, fabrics for working clothes
 • materials for the sewing and furniture industry – threads, zips, bands, gallons, and elastic cords

Our services

 • Customs warehousing

  Customs warehousing

  GLOBAL LTD has in its disposition customs and provisional warehouses approved by the customs bodies and featuring area of over 2000 m2.

 • Quilting of products

  Quilting of products

  GLOBAL LTD offer to its clients Seam quilting and Seamless (Ultrasonic) quilting of all types of fabrics.

Certificates

GLOBAL LTD has been approved and certified according to the requirements of ISO 9001:2008 with Certificate Number: BG12/74380.

Who are we?

 • GLOBAL EOOD (LTD.) was established in 2001 by Shener Sabri. Since its establishment, the firm features an increasingly growing experience and the quality of the products and services offered by it make it a preferred brand. Our major activity is targeted entirely at offering a complete range of textile intended for the home, for industrial needs, hotels and restaurants, as well as wholesale trade in fabrics at home and abroad.

  The priority of the Company policy is to work with high-quality Bulgarian and import textile and materials with various compositions, rich color range and a variety of articles. It uses hi-tech equipment and technology at each step of the production and commercial development.

Оur brands
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.