Wool

Wool

Voluminous wools are made of synthetic or natural staple fibers. They are used to produce winter clothes, jackets, trousers, working clothes, duvets, toys, pillows, and most of all, mattresses and upholstered furniture.

Silicon wool:

 • Raw material: 100% hollow silicon fibers
 • Weight: between 60 g/m2 and 400 g/m2 
 • Width: between 1,50 m and 2,40 m
 • Packaging: in rolls of 10 to 15 kg per bag

Polyester wool: 

 • Raw material: 100% polyester
 • Weight: between 60 g/m2 and 400 g/m2 
 • Width: between 1,50 m and 3,20 m
 • Packaging: in rolls of 10 to 15 kg per bag
 • They do not lose their thickness

Thermally processed wool:

 • The weight ranges between 50 g/m2 and 500 g/m2, depending on the client’s requirements
 • Application: clothes, filter applications, home textile, upholstered furniture
 • It is kept in vacuum or non-vacuum polyethylene bags

Оur brands
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.