Silicon fluff and balls

Silicon fluff and balls

Silicon fluff and balls are the best choice for filling both ordinary and decorative pillows and toys, as well as for any other projects in the field of upholstered furniture and home textile.

Raw material: 100% silicon fibers
Packaging per kilogram – between 8 and 12 kg.

Оur brands
„ГЛОБАЛ” ЕООД

Проект: „Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни млади хора в България”.

Обща стойност на проекта: 364 355.73 лева

Безвъзмедна финансова помощ по линия на ИМЗ: 100 %