Damask-cloths for mattresses

Damask-cloths for mattresses

Damask-cloth is widely used in furniture production. It is used for the production of mattresses and upholstered furniture. The Company offers high-quality damask-cloths to its clients.

Polypropylene:

  • Width: 220 cm
  • Composition: 50% polyester and 50% polypropylene

Cotton:

  • Width: 220 cm
  • Composition: 100% cotton

Jersey:

  • Width: 220 cm

The Company offers optional quilting to its clients.

Оur brands
„ГЛОБАЛ” ЕООД

Проект: „Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни млади хора в България”.

Обща стойност на проекта: 364 355.73 лева

Безвъзмедна финансова помощ по линия на ИМЗ: 100 %