Elastic cords

Elastic cords

The Company offers woven or knitted elastic cords with sizes between 1 cm and 5 cm. We also offer edgings and other sorts of passemanterie products.

Оur brands
„ГЛОБАЛ” ЕООД

Проект: „Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни млади хора в България”.

Обща стойност на проекта: 364 355.73 лева

Безвъзмедна финансова помощ по линия на ИМЗ: 100 %