Zips

Zips

Zips are used in many different sectors of textile and shoe industry. They may be of different colors, length, width, thickness, and types.

The Company offers the following zips:

  • Zip 3, Zip 5
  • Zip 3 - a 400 yard roll
  • 16, 70, 75 cm

Оur brands
„ГЛОБАЛ” ЕООД

Проект: „Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни млади хора в България”.

Обща стойност на проекта: 364 355.73 лева

Безвъзмедна финансова помощ по линия на ИМЗ: 100 %