Threads

Threads

Threads find wide application in textile industry. GLOBAL LTD offers and uses a wide range of threads:

  • Threads 40/2; 20/2
  • Threads for quilting
  • Threads for sewing and more

A great variety of colors.

Оur brands
„ГЛОБАЛ” ЕООД

Проект: „Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни млади хора в България”.

Обща стойност на проекта: 364 355.73 лева

Безвъзмедна финансова помощ по линия на ИМЗ: 100 %