Gallons

Gallons

Gallon is a woven or knitted band used for edging, decoration and so on. It may as well have the form of a stripe, ribbon, belt, ring and so on. GLOBAL LTD offers a variety of gallons.

Оur brands
„ГЛОБАЛ” ЕООД

Проект: „Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни млади хора в България”.

Обща стойност на проекта: 364 355.73 лева

Безвъзмедна финансова помощ по линия на ИМЗ: 100 %